Internship for Spring 2017 at NIR

newsMöjlighet till praktikplats på Näringslivets Internationella Råd i Stockholm

Vad gör NIR?
NIR stöttar näringslivets långsiktiga intressen och arbetar med social och ekonomisk utveckling på marknader som är politiskt, ekonomiskt eller socialt komplexa. Vi fokuserar i huvudsak på att förbättra de strukturella förutsättningarna för näringslivet i de länder vi arbetar i. Det innebär i sin tur att förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling förbättras. Vi samarbetar både med det privata näringslivet och med den offentliga sektorn, både i Sverige och utomlands. Vi arbetar också med att skapa nätverk. När våra mål överensstämmer med andra organisationers mål, som exempelvis Sidas, kan vi samarbeta med dem och därmed få extern finansiering för olika projekt. Vi bygger vårt arbete på övertygelsen att näringslivet kan vara en positiv kraft i samhället och att företagens insikter och förmågor ska användas i utvecklingen. Vi tror också på dialog och engagemang som den bästa vägen att skapa utveckling.

Ett tjugotal personer (varav ca tolv i Sverige) arbetar på NIR inom projekt eller i grundorganisationen.

NIR grundades 1960 och arbetar i dag med länder som Iran, Palestina och Israel, Colombia, Cuba, Ukraina och Vitryssland och ett flertal länder i Afrika söder om Sahara.

Arbetsuppgifter

Som praktikant hos oss deltar du i den löpande verksamheten såväl inom projekt som i grundorganisationens arbete. Uppgifterna varierar från enklare researchuppgifter till att förbereda möten och organisera event, skriva protokoll och författa kortare rapporter. Du är delaktig i det mesta som händer på organisationen och får delta i en mängd möten, seminarier och konferenser.

Vi söker dig som vill göra praktik som del av din utbildning på Universitet eller Högskola där NIRs arbete är relevant, så som Statskunskap, Ekonomi, Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier eller Juridik.

Det är meriterande om du har kunskap om att arbeta med att utforma och uppdatera hemsidor och med layout, till exempel i InDesign. Det är också meriterade om du pratar spanska, arabiska, franska eller ryska.

Ansökningar skickas till: info@nir.se

Sista ansökningsdag är 30 November 2016, men intervjuer sker löpande.

 

More recent highlights

UP!

UPSKILLING OF UNION SHOP STEWARDS

lack of enabling environment for social dialogue at the workplace level, despite the provision of legislative acts that protect and promote workplace cooperation is a reoccuring issue  in Kenya. To implement good policy there must be a fertil ground.

Therefore SWP developed the UP!  project. Together with Swedish companies as an entry point, and with unions i South africa and Kenya. 

In Kenya SWP created the SWP UP! Programme targeting skills development of the union Shop Stewards from 18 companies in the Automotive sector in Kenya during 2021. As a result, the Stewards were able to use their skills to build trust and cooperation with management in new ways to avoid conflicts. 

A second cohort of training, in close cooperation with union AUKMW, takes place in 2022.

The training allows shop stewards to step out of their daily routines and understand their role and the purpose of their union, understand the labour market context, the laws that regulate relationships and the business itself. But on a human level, many shop stewards also highlighted that they feel respected as human beings, and that they have developed the skills to engage with supervisors and management and experience respect in professional relations. The experiences had deeply impressed them and helped to project the vision of dialogue and mutual respect and their own potential as a means to change workplaces.

The intervention of the SWP programme had a direct effect at the workplaces, where shop stewards listed several cases where they had managed to intervene and secure results in dialogue with management, avert crises or find solutions based on opportunities and the communication skills obtained during the SWP training. For the Amalgamated Metal Workers Unions in Kenya, the shop stewards pointed to how the training had enabled them to design their own strategies at the workplace in relation to supervisors and staff, and to achieve many concrete results.

Based on this shop steward upskilling, I feel confident that as a union we now have change ambassadors that will grow the industry, protect, and promote decent work principles for both the employer and the employees represented. And that disputes will be dealt with at the workplace level by though consultative dialogue.

Rose Omamo

General Secretary
Amalgamated Union of Kenya Metal Workers

FIND OUT MORE ABOUT THE CONTENT AND TRAININGS IN THE UP! PROJECT IN KENYA AND SOUTH AFRICA