Internship for Spring 2017 at NIR

newsMöjlighet till praktikplats på Näringslivets Internationella Råd i Stockholm

Vad gör NIR?
NIR stöttar näringslivets långsiktiga intressen och arbetar med social och ekonomisk utveckling på marknader som är politiskt, ekonomiskt eller socialt komplexa. Vi fokuserar i huvudsak på att förbättra de strukturella förutsättningarna för näringslivet i de länder vi arbetar i. Det innebär i sin tur att förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling förbättras. Vi samarbetar både med det privata näringslivet och med den offentliga sektorn, både i Sverige och utomlands. Vi arbetar också med att skapa nätverk. När våra mål överensstämmer med andra organisationers mål, som exempelvis Sidas, kan vi samarbeta med dem och därmed få extern finansiering för olika projekt. Vi bygger vårt arbete på övertygelsen att näringslivet kan vara en positiv kraft i samhället och att företagens insikter och förmågor ska användas i utvecklingen. Vi tror också på dialog och engagemang som den bästa vägen att skapa utveckling.

Ett tjugotal personer (varav ca tolv i Sverige) arbetar på NIR inom projekt eller i grundorganisationen.

NIR grundades 1960 och arbetar i dag med länder som Iran, Palestina och Israel, Colombia, Cuba, Ukraina och Vitryssland och ett flertal länder i Afrika söder om Sahara.

Arbetsuppgifter

Som praktikant hos oss deltar du i den löpande verksamheten såväl inom projekt som i grundorganisationens arbete. Uppgifterna varierar från enklare researchuppgifter till att förbereda möten och organisera event, skriva protokoll och författa kortare rapporter. Du är delaktig i det mesta som händer på organisationen och får delta i en mängd möten, seminarier och konferenser.

Vi söker dig som vill göra praktik som del av din utbildning på Universitet eller Högskola där NIRs arbete är relevant, så som Statskunskap, Ekonomi, Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier eller Juridik.

Det är meriterande om du har kunskap om att arbeta med att utforma och uppdatera hemsidor och med layout, till exempel i InDesign. Det är också meriterade om du pratar spanska, arabiska, franska eller ryska.

Ansökningar skickas till: info@nir.se

Sista ansökningsdag är 30 November 2016, men intervjuer sker löpande.

 

More recent highlights